Čertovské hrátky

07.12.2018 08:19

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 hostily děti p. vychovatelky Leciánové své kamarády od p. vychovatelky Zmeškalové.

Na všechny čekaly Čertovské hrátky v krytu školy. Děti se rozdělily do čtyř družstev a už " pekelně " závodily.

Čertíci s ocásky z lana musely překonat slalomovou dráhu. pak tutéž cestu absolvovaly na kouzelné tyči a poté provést dráhou " čertovo vejce".

Nakonec projít dráhu  s kopyty na nohách / na chůdách /.

Malí čertíci se hodně vydováděli. Už teď se těšíme na návštěvu u nových kamarádů.

 

Další oddělení p. vychovatelky Švachové se byly podívat za kamarády       ve ŠD Dřevnická u p.vychovatelky Böhmové.

Tam si pro ně p. vychovatelky připravily čertovské rejdění v tělocvičně.

Každý si vystřihl papírového čertíka, soutěžili v jejich nejrychlejším odfoukávání.

Vyzkoušeli si nejstrašidelnější škleb, chytali čertí ocásky a nakonec               s přáním krásných vánoc a písní Vánoce, vánoce přicházejí

se děti rozloučily.

Bylo to vydařené odpoledne. Fotky na odkazu ve fotogalerii.