Finanční příspěvek ŠD

17.09.2018 08:32

Platba za I. pololetí školní družiny se platí na účet školy do konce záři.

Účet školy : 1400158389/0800

VS: 997

Do textu pro příjemce napíšete:  ŠD a pak jméno, příjmení dítěte                  / ne Vaše /  - MOC DŮLEŽITÉ

Finanční příspěvek činí na jedno pololetí 750 Kč.

Pouze ranní družina 375 Kč.

Děkujeme.