Platba za ŠD

09.01.2019 07:10

Platba za školní družinu na II.pololetí se platí přes účet školy do konce ledna.

Platba za školní družinu na II.docx (12200)