Naše ŠD Komenského II. 

 
Naše školní družina má šest oddělení, kde pracují kvalifikované vychovatelky.
Tři oddělení I. tříd,  doplněné dětmi s III. tříd. Dvě oddělení II. tříd doplněné  dětmi s III. tříd.
Jedno oddělení III. a IV tříd.
 
Školní družina se nachází v přístavbě školy a ve druhém poschodí                 v budově školy, kde bude 5.odd. / p.vych. Stanislava Halová / II. A doplněná
žáky z III. třídy  a 6. odd. III. a IV. tříd.
/ p .vych. Silvie Láníková /.
 
 
O přijetí dítěte k činnosti ŠD ve formě uvedenév § 2. písm. a) a f) školského zákona se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení
ZZ o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.
Školní družina není nároková.
 
Tradiční součástí naší činnosti je pestrá nabídka zájmových kroužků - AJ / Jazyková škola J. Kassawatové /, keramika, origami, fotbal, logopedie, sbor Pavučina,
Dále spolupráce s DDM Astra - výtvarný kroužek, jóga,velikonoční a vánoční tvoření - p. Gazdová
Knihovna Díly - Zlín - besedy dvakrát ročně
Taneční oddíl Fortuna - / p. Felcman /
Hip - hop, Rytmus, Zumba, / p. Martincová /, aerobic - S. Galíková /
Hudební škola Yamaha  / flétna, kytara, klávesy / Komenského II.
Děti odchází s p. učitelkami a trenérkami do kroužků a po skončení se vrací do školní družiny.
Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, poslech, ind. malování, četba, tvořivé a spontánní hry)
Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí opět relaxace, četba na pokračování, stolní a společenské hry, poslech, podle zájmu dětí, ind., nebo skupinová  zájmová činnost (hudební, rukodělná, dramatická, výtvarná, společenská, pracovní aj.)
Odpolední pobyt v družině je také zaměřen na pobyt venku, pokud možno denně - vycházky, pobyt na hřišti, pobyt v lese, využití tělocvičny, krytu.
 
Děti budou do školní družiny potřebovat   -  čip na stravování, buď              v peněžence, nebo na šňůrce / podepsané /
                                                                        -   věci na převlečení na pobyt venku, podepsané v tašce, nebo v batůžku
 
 
Naše školní družina celoročně sbírá pomerančovou a citronovou kůru.
Musí být odevzdávaná každá zvlášť. Nemíchat je dohromady.
 
Projekt " Nakrmte plastožrouta " - sběr pet víček  / sbírají se víčka jen od limonádových plastových lahví, ne víčka od mléka, saponátů, olejů, krémů aj.
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty ŠD