Ražení obědů

13.09.2016 08:48

Žádáme rodiče, aby svým dětem razili obědy doma přes terminál              / počítač / a to tak, když jim p. vychovatelky budou kontrolovat v pátek čipy, zda mají naraženo,

aby to bylo v pořádku. Moc děkujeme.